(02025) Ringschnabelente

Stemmer See, Kalletal (Lifer 282)